Go to main content. Press Shift+? for keyboard-shortcuts.

Veřejně přístupná odborná informační služba

Na této stránce Veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS) naleznete příbalové informace (PIL) k léčivým přípravkům registrovaným společností Alcon v České republice a informace o jejich dostupnosti na českém trhu. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z jeho ustanovení § 33 odst. 3, písm. g), bod 1.

Název přípravku

Aktivní výskyt na trhu ČR

TEARS NATURALE II

Ano

Informace o dočasném výpadku Tears Naturale II

FLOURESCITE 100 mg/ml injekční roztok

Ano

 

Příbalové informace ve formátu pro slabozraké naleznete zde.

Příbalové informace ve vhodném formátu v digitální podobě (TXT prostý text aj.) mohou být zaslány elektronicky (e-mailem) na vyžádání na adrese [email protected].

Pro zajištění příbalových informací v rámci audio služby volejte prosím na následující telefonní číslo: 
+420 770 184 461