Go to main content.

Sociální dopad a udržitelnost

A doctor speaks with a mother and child

Společnost Alcon usiluje o zlepšování životů, posilování komunit a vytváření dlouhodobé hodnoty prostřednictvím inovací produktů, které zlepšují zrak. V čele naší strategie stojí závazek umožnit lidem přístup k důležitým službám oční péče, aby každý mohl vidět lépe. Zaměřuje se na tři oblasti - Brilliant Lives, Brilliant Innovation a Brilliant Planet - a zahrnuje cíle v oblasti sociálního dopadu a dopadu na životní prostředí, abychom se mohli zodpovídat a měřit pokrok.

A smiling man with a young girl on his shoulders, holding hands, with a brilliant sun and a bright blue sky behind them

Brilliant
Lives

Společnost Alcon usiluje o svět, ve kterém je léčitelným a preventabilním stavům ovlivňujícím zdraví očí věnována potřebná pozornost. Více než 1,1 miliardy lidí žije s nekorigovaným poškozením zraku - 90 % z nich žije v zemích s nízkými a středními příjmy.1 Společnost Alcon pomáhá svým partnerům umožnit komunitám přístup k důležitým službám oční péče, aby každý mohl vidět brilantně bez ohledu na zeměpisnou polohu, pohlaví, věk nebo socioekonomický status.

A young woman researcher in the lab, smiling at the camera.

Brilliant
Innovation

Náš různorodý talent a kultura neustálého zlepšování jsou hnací silou inovací společnosti Alcon, jejichž výsledkem jsou nejlepší produkty ve své třídě, které mění životy a jsou udržitelnější, zvyšují efektivitu a bezpečnost pacientů. Prostřednictvím inovací, silných nabídek ekonomické hodnoty a spolupráce s osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti zdravotní péče se snažíme poskytovat všem pacientům a spotřebitelům kvalitní oční péči, kterou si zaslouží.

A man under some solar panels in a blue Alcon shirt, taking notes.

Brilliant
Planet

Společnost Alcon pečuje o naši planetu a pomáhá vytvářet udržitelnější svět, aby každý mohl žít brilantně. Vzhledem k tomu, že přibližně 90 % našich produktů vyrábíme interně, jsme schopni řídit naši ekologickou stopu prostřednictvím efektivity a optimalizace, abychom snížili emise, vodu, odpad a rizikové chemické látky. Naše globální strategie environmentální udržitelnosti se zaměřuje na čtyři prioritní témata: udržitelné výrobky a služby, energetická účinnost a snižování emisí skleníkových plynů, snižování provozního odpadu a hospodaření s vodou.

Sociální dopad a cíle udržitelnosti

Cíle v oblasti sociálního dopadu

Do roku 2025, pomůže filantropická podpora a školicí programy společnosti Alcon zlepšit zrak 5 milionům lidí postižených neléčeným šedým zákalem v zemích s nízkými a středními příjmy, včetně 1 milionu lidí považovaných za nevidomé se šedým zákalem

Do roku 2025, pomohou spolupracovníci společnosti Alcon zlepšit zrak a zvýšit školní úspěšnost tím, že provedou 150 000 vyšetření zraku u dětí a zajistí komplexní péči pro ty, kteří ji potřebují

Cíle v oblasti dopadu na životní prostředí

Do roku 2030, se společnost Alcon stane uhlíkově neutrální ve všech svých globálních provozech (emise v rozsahu 1 a 2)

Do roku 2030, společnost Alcon odkloní 100 % odpadu, který není nebezpečný a který vzniká ve výrobních závodech a distribučních centrech, ze skládek

Společenská odpovědnost

Přečtěte si více o našem úsilí v oblasti společenské odpovědnosti.

Uznání

Certifikát Great Place to Work - Great Place to Work Institute (USA, Irsko, Singapur, Filipíny, Thajsko, Malajsie, Austrálie a Nový Zéland)

Top Employer - Top Employers Institute (Brazílie, Francie, Polsko, Španělsko a Švýcarsko, Německo, Velká Británie)

Best Workplace in Texas - Fortune

Nejlepší místo pro práci v oblasti rovnosti - Human Rights Campaign Corporate Equality Index (Index firemní rovnosti organizace Human Rights Campaign)

Nejlepší společnost pro sponzoring - DiversityInc

Zjistěte více o našich uznáních na Alcon Kariéra.

Reference

1 IAPB, Atlas zraku - Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty (iapb.org)